Historiek

Stefaan De Ridder In het begin van het seizoen 1996 - 1997 nam Stefaan de Ridder  het voorzitterschap over van Freddy De Raeve.
 Stefaan was reeds vele jaren actief in onze voetbalclub en  beklede ook verscheidene functies. Zo was hij een tijd lang  penningmeester en richtte hij het Bescherm Comité op. Dit comité  moest er voor zorgen dat K.F.C. Meise, via sponsoring vanuit  verschillende bronnen, inkomsten verwierf om zo de club leefbaar  te houden.

 Het initiatief dat onze club, samen met Wolvertem had genomen,  werd dankzij de inzet van vele mensen goedgekeurd.
 In 1997 werd begonnen met het bouwen van de nieuwe infrastructuur. Het werd een echt juweeltje. Prachtige kleedkamers en een enorm grote kantine gaven onze club de uitstraling die ze verdiende. Het was dan ook in de zomer van 1998 dat we fier de opening van het vernieuwde complex konden vieren.

Toch was het niet altijd rozengeur en maneschijn. Het bleek namelijk, bij de start van het seizoen 1998 - 1999, dat al het werk op de schouders viel van een paar personen. Zij stonden in voor de organisatie van de eetfestijnen, het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de kantine openhouden, de terreinen onderhouden en nog vele andere taken. Dit kon niet langer duren. K.F.C. Meise was pas terug uit een diep dal en kon zich niet opnieuw een crisis veroorloven. Enkele personen besloten de koe bij de horens te nemen en samen met een tiental vrijwilligers een aantal taken over te nemen van het hoodbestuur. Uiteindelijk werd deze groep gedoopt als jeugdcomité, aangezien er besloten werd de verschillende taken van de jeugdwerking van de schouders van het hoofdbestuur te nemen. Deze enthousiaste groep stond onder leiding van Robert Saerens die als coach fungeerde. Er werd besloten deze groep geen beslissingsrecht te geven, maar eerder een adviserende rol naar het hoofdbestuur toe. Niet alleen het organiseren van feestelijkheden hoorde bij de taken maar ook de uitlijning van het sportieve. Kris Laenens, reeds actief als jeugdcoördinator, tekende de richtlijnen uit voor de jeugdopleiding.

Buiten het verdelen van de verschillende werkzaamheden werd er beslist dan de communicatie van de club naar de spelers, ouders en symphatisanten moest verbeteren. Zo werden een aantal initiatieven genomen. Een infoavond moest de gelegenheid bieden om een aantal mededlingen te doen aangaande het sportieve en extrasportieve jeugdbeleid van de club.
Het bood tevens de gelegenheid om in discussie te gaan met de leden van het jeugdcomité.
Ook werd er beslist om Groen-Wit, het clubblad dat tot dan slechts sporadisch verscheen, nieuw leven in te blazen en er een maandelijkse uitgave van te maken.
Dankzij Stefaan werd K.F.C. Meise opnieuw de familiale club die zij in het verleden altijd geweest was en waarvoor zij bij de omliggende ploegen benijd werd.

Het hoofdbestuur van het seizoen 1999 - 2000:
Voorzitter: Stefaan DE RIDDER
Ondervoorzitter: Louis VAN SCHEL
Penningmeester: Freddy DE RAEVE
Jeugdsecretaris: Johan VAN MEER
Materiaalverantwoordelijke: Luc VERBRUGGEN
Gerechtigde correspondent: Jaak WOUTERS
Bestuursleden:
Hester DE RIDDER, Jeanine WAUTELET, Jozef DELOS (1999), Paul DE RAEDEMAEKER, Jos EMMERECHTS, Daniel MEYSKENS, Ward OOMS, Roland ROODTHOOFT, Robert SAERENS, Daniel VAN BEERSEL en Willy VOLCKAERT.

Bij het begin van het seizoen werd er op gebied van communicatie nog een stapje verder gegaan. K.F.C. Meise kreeg zijn eigen website. De informatie die via het World Wide Web kon verkregen worden, kon nu van gelijk waar ter wereld bekeken worden.

In het kader van de sportieve opleiding van onze trainers en spelers werd er, begin 2000, een overeenkomst gesloten met K.V. Mechelen. Deze sportieve samenwerking moest er voor zorgen dat zowel onze trainers als onze spelers de mogelijkheid kregen zich optimaal te ontwikkelen.
De kampioenenploeg
Op het einde van het seizoen 1999 - 2000 werd Meise tweede in de competitie. Deze plaats gaf recht op deelname aan de eindronde. Er werden wedstrijden gespeeld tussen 4 ploegen. K.F.C. Meise won alle drie zijn wedstrijden en verkreeg zo de promotie naar derde provinciale.

Terug naar historiek