Organisatieschema

alt HERMAN VAN MILEGHEM - EREVOORZITTER

 Na 14 seizoenen stopt Herman als voorzitter van onze club.

 Herman wordt opgenomen in de eregalerij van onze club en krijgt voortaan  de titel van erevoorzitter achter zijn naam.

 Een welgemeende dankjewel Herman!
alt BIRGEN WYNS - VOORZITTER

 Vertegenwoordigen van de club (jeugd en senioren) naar  gemeenschap/gemeente

 Voorzitten van de bestuursvergaderingen

 Vertegenwoordigen van het hoofdbestuur naar clubleden

 Leiding geven aan de bestuursorganen en leden

 Bestuursfunctie vervullen

 0497 246 774

  JLIB_HTML_CLOAKING


IGNAAS BEHAEGHE - SECRETARIS

altSamenroepen bestuursvergadering, notulen van vergaderingen

Opstellen contracten, opvolgen verzekeringen, ondertekenen officiële documenten

Legale opvolging omtrent vzw-regelgeving

Opvolging statuten

Clubadvocaat

Bestuursfunctie vervullen

0476 906 163

JLIB_HTML_CLOAKING


 BART HAENTJENS - PENNINGMEESTER

 altSchatbewaarder, voeren financiële administratie

 Bijhouden en actualiseren van de boekhouding in samenwerking met de  externe boekhouder

 Opvolging btw-/rsz-verplichtingen

 Contactpersoon met bank

 Opstellen & opvolgen begroting

 Bestuursfunctie vervullen

 0473 474 879

  JLIB_HTML_CLOAKING


LUC DE HERTOGH - GERECHTIGDE CORRESPONDENT - WEBSITE

altContact met KBVB en Voetbal Vlaanderen

Ongevallenadministratie

Opvolgen wedstrijdbladen

Communicatie met gemeentediensten

Bestuursfunctie vervullen

Webmaster

0475 235 605

JLIB_HTML_CLOAKING


 TOM VAN FRAECHEM - TORNOOIVERANTWOORDELIJKE

 altOrganisatie interne tornooien

 Bundelen uitnodigingen externe tornooien

 Inschrijven externe tornooien

 Bestuursfunctie vervullen

 0479 891 218

  JLIB_HTML_CLOAKING
BJORN VAN ZEEBROECK & BIRGEN WYNS - SPORTIEF VERANTWOORDELIJKE

altSportieve lijnen uitzetten in functie van de sportieve doelstellingen van de club

Aanstellen van de hoofdtrainers van de eerste elftallen en TVJO

Opvolgen en evalueren van hoofdtrainers eerste elftallen en TVJO

Evalueren en bijsturen van de sportieve werking

Contractbesprekingen met spelers van de eerste elftallen voeren

Noden inkomende en uitgaande transfers in functie van de vastgelegde ambitie en de sportieve doelstellingen van de club in kaart brengen en uitvoeren

Scouten individuele spelers voor de eerste elftallen in functie van de noden: intern en extern

Doorstroming jeugd-eerste ploegen opvolgen en evalueren

Oefenprogramma opstellen in samenspraak met de trainers van de eerste elftallen

Waken over de relatie tussen de jeugdploegen (postformatie) en eerste elftallen

altAd-hoc ondersteuning van andere bestuursleden

Bestuursfunctie vervullen

Bjorn Van Zeebroeck

0475 371 346

JLIB_HTML_CLOAKING

Birgen Wyns

0497 246 774

JLIB_HTML_CLOAKING


SONJA VAN DEN BLOCK - VOORZITTER  JEUGDOUDERRAAD

alt Belangen van de jeugd verdedigen

 Link tussen het bestuur en de ouders versterken en onderhouden

 Link tussen staff jeugdopleiding en de ouders versterken en onderhouden

 Werven & ondersteunen van vrijwilligers

 Ombudsfunctie uitoefenen

 Bestuursfunctie vervullen

 0472 722 308

  JLIB_HTML_CLOAKING


BRUNO DE SMET - SPONSORVERANTWOORDELIJKE

altOnderhouden sponsorcontacten, facturatie en opvolging betalingen

Contractbesprekingen met sponsors

Onderhandelingen met leveranciers

Scouten naar mogelijke sponsors

Eerste contactpersoon zijn mbt sponsorvragen

Nieuwe sponsormogelijkheden ontwikkelingen

Bestellen sponsorpanelen

0488 976 076

JLIB_HTML_CLOAKING


TOM WILLEMS - COMMUNICATIEVERANTWOORDELIJKE

alt Tom Willems

 Kenbaar maken van de waarden, missie, visie van de club en  jeugdopleiding

 Beheren van de sociale media en nieuwsbrieven

 Uitvoeren van een tweejaarlijkse tevredenheidsenquête

 Organiseren van panelgesprek met stakeholders om de clubvisie en  waarden te evalueren

 Organiseren Peterproject, sociale evenementen en engagement goede  doelen bewaken

Opmaak communicatiemateriaal voor sportkampen, eetfestijnen en sociale evenementen

Bestuursfunctie vervullen

0485 931 012

JLIB_HTML_CLOAKING


BIE VAN EEDEN - LEDENADMINISTRATIE

altOpvolging betaling lidgelden

Ad-hoc ondersteuning van andere bestuursleden

Bestuursfunctie vervullen

0479 300 503

JLIB_HTML_CLOAKING

LUC DE HERTOGH - MATERIAALVERANTWOORDELIJKE EERSTE PLOEGEN

alt Bestellen, inventariseren en verdelen van teamkledij

 Bedeling en opvolging materiaal en kledij eerste ploegen

 Bepalen, bestellen en verdelen kledijpakket spelers

 Bijhouden inventaris

 0475 235 605

  JLIB_HTML_CLOAKING
SONJA VAN DEN BLOCK - MATERIAALVERANTWOORDELIJKE JEUGD

altBestellen en beheren van didactisch materiaal

Bestellen, inventariseren en verdelen van teamkledij

Bedeling en opvolging materiaal en kledij voor de trainers

Bepalen kledijpakket jeugd, trainers en ploegafgevaardigden

Organiseren pasdagen en afhaaldagen

Onderhandelingen & communicatie met kledijleverancier

Ontvangst nieuwe leden

0472 722 308

JLIB_HTML_CLOAKING


GERRIT DE STERCK - KANTINEVERANTWOORDELIJKE

alt Coördinatie van het personeel, vrijwilligers en onderhoud van de kantine

 Bestellingen, inventaris en controle van facturen betreffende de kantine

 Onderhandelingen met leveranciers

 Implementatie en opvolging van het elektronisch kassasysteem

 Opvolgen van de rentabiliteit van de kantine

 0475 555 563

  JLIB_HTML_CLOAKINGSONJA VAN DEN BLOCK - SPORTKAMPEN

altOrganiseren en opvolgen van de sportkampen

Communicatie naar bestuur

Budgettering en afrekening kampen

Sponsoring

Sportieve en extra sportieve activiteiten uitwerken in samenspraak met TVJO

0472 722 308

JLIB_HTML_CLOAKING