Waarden en identiteit

Hallo, wij zijn KFC Meise!

Of FC Maaz voor de vrienden. Want vriendschap, dat vinden wij belangrijk. Bij ons worden onze spelertjes vrienden voor het leven. En onze voetbalouders ontmoeten er nieuwe vrienden. In een gezellige en sportieve sfeer werken we op KFC Meise aan de op- en uitbouw van nieuwe sociale netwerken. Daarom vinden we het belangrijk om het Nederlands als voertaaI te hebben.
Iedereen is welkom en voelt zich thuis in onze familiale club.

Onze kleuren zijn groen & wit, al sinds 1932. Wij staan voor fairplay en respect. Wij vragen respect voor trainers, medespelers, tegenspelers, scheidsrechters, supporters en bestuursleden, maar ook voor iedereen die in of voor eender welke voetbalclub de handen uit de mouwen steekt én voor alle ter beschikking gestelde materiaal en accommodaties. Onze club onderschrijft vanzelfsprekend ook de Panathlonverklaring over de ethiek in de (jeugd)sport.

Voetbal, een feest. Dominantie op het veld, attractief voetbal met drang naar voren, lijken ons daar de ideale ingrediënten voor. Dat proberen we dan ook week na week op de grasmat te brengen.

Onze 3 P's: Plezier – Passie – Prestatie. Onze jeugdopleiding bestaat uit drie pijlers: de onderbouw, de middenbouw en de bovenbouw. Aan elke opleidingsfase kunnen we een P koppelen. Bij de onderbouw ligt de focus op het Plezier. Samen met de ploegmaats en de trainer(s) gezond sporten, pret maken, spelend leren en nieuwe vrienden leren kennen. Het goede gevoel dat de speler heeft terwijl hij leert, en het plezier dat de speler ervaart bij de beheersing van een nieuwe vaardigheid, primeren en zorgen voor de binding met de club.

Vanaf de middenbouw wordt Plezier vergezeld door Passie. De speler begint te herkennen dat niet iedereen dezelfde vaardigheden heeft en (h)erkent zijn of haar eigen sterktes en werkpunten. De speler toont meer interesse in het voetbal als vaardigheid en wil training na training beter doen. Toch begrijpt hij of zij dat ontwikkeling een kwestie van veel oefening is en dat de trainer hem of haar hierbij kan helpen. De passie voor het spel an sich ontwikkelt zich.

In de bovenbouw komt ook het aspect Prestatie erbij. De speler krijgt een play-to-winmentaliteit en wil keer op keer tonen wat hij in zijn mars heeft. Wat de speler geleerd heeft, wil hij kunnen gebruiken om samen met de ploegmakkers te scoren en te winnen. Onder begeleiding van de trainer komt hij verder tot ontwikkeling en ziet hij of zij in dat progressie en verbetering onvermijdelijk ook gepaard gaan met mindere momenten. Prestatie, niet per se als goed wedstrijdresultaat, wel telkens als verbeterd leerresultaat.

We merken op dat Plezier, Passie en Prestatie elkaar niet uitsluiten: in elke opleidingsfase komen zij aan bod. Enkel het gewicht dat eraan toegeschreven wordt, kan variëren. Onze jeugdopleiding blijft het mantra Fun en Formation trouw, bij elke opleidingsfase.

KFC Meise, maaz que un club!