Privacy Policy

De clubwerking maakt gebruik van Socceronline, een software voor de administratieve en sportieve opvolging van de speler i.c. uw kind. Hiertoe worden bepaalde persoonsgegevens bijgehouden die uitsluitend gebruikt worden voor:

1. Communicatie tussen de speler, zijn ouders of verantwoordelijken, en de club of de ploeg
2. Sportieve opvolging van de speler: prestaties, evaluaties, aanwezigheden, ploeg- en wedstrijdsamenstelling en statistieken.
3. De goede werking van de club in het algemeen en meer bijzonder op het vlak van communicatie
4. Het gebruik van fotografisch materiaal uitsluitend met bestemming binnen de club (website, Socceronline, Sociale media van de club, stickerboek, evenementen verbonden aan of georganiseerd door de club)
5. Bijhouden van persoonsgebonden data, uitsluitend bedoeld voor de sportieve opvolging zoals onder meer lengte en gewicht

Alle communicatie die via dit platform verloopt wordt enkel en alleen gebruikt voor doeleinden binnen de club en geenszins voor doeleinden, die niet aan de club gerelateerd zijn zoals commerciële e-mails, berichten allerhande enz…

De gegevens worden op het platform van Socceronline opgeslagen zolang de club een abonnement neemt op Socceronline. De gegevens van een speler/verantwoordelijke/gebruiker worden verwijderd

a) bij uitdrukkelijke aanvraag van de speler of diens verantwoordelijke of gebruiker binnen de 2 maand na aanvraag, behoudens die data die voor bepaalde doeleinden langer dient bewaard te worden

b) binnen een termijn van één jaar na stopzetting van het abonnement op Socceronline door de club en dit voor alle data.

Terug naar de homepage